Grønlands Historie

FOREDRAG

Hør den fantastiske historie om Inuit folket, vores kultur, mammut jægere og hvalfangere. Historien ridses op fra Grønlands førkoloniale tid, gennem kolonisering og afkolonisering.

Foredragets hovedpunkter:

  • Inuit, Nordboerne og kolonisering.
  • Hans Egede starter i 1721 den første koloni
  • Klimaændringer i Arktis
  • Sikkerheds udfordringer
  • Grønlands fremtid

Klimaændringer og Arktis

Udledning af CO2 og ændringer af klodens klimaforhold har medført en omfattende afsmeltning af blandt andet Nordpolens ishav.  Hvorfor er interessen for Arktis mon stigende? Hvor langt er vi (Grønland/Danmark) nået og hvor er vi på vej hen?

Vi sætter fokus på to vigtige områder:

  • Ishavets åbning vil ændre sejlruter og fragttrafikken på verdenshavene.
  • Forsvars situationen i Arktis er under forandring.

Den sikkerhedspolitiske situation i Arktis har været kendetegnet ved alle parters ønske om fred. Situationen omkring Hans Ø eller ’Tartupaluk’ som øen, der ligger mellem Canada og Grønland, hedder, er et interessant eksempel på dette.

Foredraget udstikker sigtepunkter og opfordrer til revurdering af måden vi tænker forholdet mellem Danmark og Arktis. Hvordan vi kan indgå i nye og berigende fællesskaber.

KONTAKT

Kontakt Jørn Berglund for yderligere oplysninger og booking. Pris aftales individuelt.

Mail: kontakt@joernberglund.dk

Tlf: 50 47 57 04

Web: joernberglund.dk

 

 


Kontakt Jørn Berglund for mere information