Grønlands Historie

Vi kan aftale et tilpasset foredrag

Hør fx om Inuit folkets oprindelse, fra forhistorisk jægerfolk af mammut, rener, moskus, sæl, hval og fisk. Historien ridses op fra Grønlands førkoloniale tid, kolonisering, afkolonisering op til vor samtid.

Typiske hovedpunkter:

  • Inuit, Nordboerne og kolonisering.
  • Hans Egede starter i 1721 den første koloni
  • Klimaændringer i Arktis
  • Sikkerheds udfordringer
  • Grønlands fremtid

Klimaændringer og Arktis

Udledning af CO2 og ændringer af klodens klimaforhold har medført en omfattende afsmeltning af indlandsisen og Nordpolens ishav.  Permafrostens optøning. Tipping Points i Arktis. Hvorfor er interessen for Arktis stigende? Hvor langt er vi (Grønland/Danmark) nået og hvor er vi på vej hen?

Vi sætter fokus på to vigtige områder:

  • Ishavets åbning vil ændre sejlruter og fragttrafikken på verdenshavene.
  • Forsvars- og sikkerhedsforhold i Arktis er under forandring.

Den sikkerhedspolitiske situation i Arktis har været kendetegnet ved alle parters ønske om fred. Situationen omkring Hans Ø eller ’Tartupaluk’ som øen, der ligger mellem Canada og Grønland, hedder, er et interessant eksempel på dette.

Efter et foredrag stiller jeg mig gerne til rådighed for spørgsmål og meningsudveksling – foto fra foredragsaften om Grønlands Fremtid i Foreningen Nordens regi 19. okt.  2021

 

Vi kan aftale og udstikke sigtepunkter for foredraget. Jeg opfordrer gerne til revurdering af måden vi tænker og taler om forholdet mellem Danmark og Grønland.

Foredraget kan belyse hvordan vi kan indgå i nye og berigende fællesskaber.

KONTAKT

Kontakt Jørn Berglund for yderligere oplysninger og booking. Pris aftales individuelt.

Mail: kontakt@joernberglund.dk

Tlf: 50 47 57 04

Web: joernberglund.dk

 

 


Kontakt Jørn Berglund for mere information