Bestyrelsesarbejde og anden samfundsmæssig aktivetet

Vil du eller I høre mere om disse aktiviteter og meget andet fra mit arktiske liv  kan du/I booke foredraget:   Mit Arktiske Liv

 • I 2006 var jeg medstifter og medlem af bestyrelsen af InuiSa – Inuiaqatigiilerinermik Sammissallit Peqatigiiffiat – Grønlands Samfundsfaglige Selskab. Selskabet blev stiftet 23. maj 2006.
 • I perioden 30/9 – 30/10 2005 var jeg tilknyttet Silamiut Teatret, som musiker til eksperimental teater og opførelse af Henrik Ibsens’ teaterstykke “Terje Vigen” i anledning af Ibsens 100år.
 • I 2004 – 2005 blev jeg anmodet af daværende Landstyremedlem for Uddannelse, Henriette Rasmussen om at blive medlem af ’Tænketanken om højnelse af befolkningens Uddannelsesniveau i Grønland’. Denne kommission barslede planmæssigt 28. februar 2005 med sin betænkning som jeg var medforfatter af.
 • I 1997 – 1998 Jeg blev ansat af KNR’s bestyrelse i 1997 og havde et glimrende samarbejde med KNRs bestyrelsesformand Daniel Thorleifsen. Med bestyrelsens støtte og baggrund var mit vigtigste resultat overordnet set at få arbejdsglæden tilbage hos medarbejderne og at få standset virksomhedens økonomiske styrtblødning. 

  Desuden fik jeg implementeret den nye arbejdsmiljølovgivning herunder etableret og igangsat Samarbejdsudvalgets arbejde.  Jeg fik bilagt et utal af personalemæssige konflikter og genetableret gode samarbejdsrelationer med berørte fagforbund og med DR og TV2.  Fik også iværksat realistiske samarbejdsrelationer med tv-foreninger på kysten. 

  Jeg igangsatte en omstrukturering af virksomheden og ansatte nye chefer for IT- og for Nyhedsafdelingen. Planlagde og afholdte to udviklings- og medarbejderseminarer. Under det sidste seminar fik jeg lejlighed til at introducere en nyudnævnt bestyrelsesformand til KNR’s driftsforhold. En mindre nedskæring i medarbejderstaben blev gennemført ved naturlig afgang. Med styrkelse af  KNR’s egen-produktion som en realitet fik jeg samt formuleret visioner for fortsat vækst i denne og i takt med KNR’s fortsatte digitalisering.
 • I 1993 blev jeg opfordret af Ingeniør, Kristian Lennert til at blive medlem af bestyrelsen af INUTEK – Grønlands Teknologisk Selskab. Et mangeårigt medlemskab og bestyrelsesarbejde der bød på mange samfundsopbyggende og oplysende aktiviteter. INUTEK’s arbejde satte et vigtigt præg på det grønlandske borger- og samfundsliv gennem en lang række dobbeltsprogede medlemsmøder, ofte dagsordensættende for den offentlige debat. Jeg var blandt andet medarrangør af det store seminar ”INU-TEK 1995, teknologiudvikling og erhvervsgrundlag i fremtidens Grønland”, samt initiativtager og medarrangør af minikonferencen: “Informations teknologi og uddannelse i Grønland” (1996).
Publikationen beskriver seminarets idé og formål. Den indeholder 50 taler, indlæg og resumér fra plenum og workshops. (265s.)

 

 • I 1993 deltog jeg i Aasivik ved Sulussugutip Kangerlua, Nuuk i 1993 og var ansvarlig for økonomien. Som parentes bemærket sluttede med et pænt overskud den sommer.
 • I 1990 gennemførte jeg sammen med Kunstskole Leder, Arnannguaq Høegh en studietur for Kunstskolens elever til Leningrad, Moskva, Magadan, Anadyr, Lavrentia og Ueleen i Chukotka, Sibirien. En episk rejse som den sidste officelle delegation fra Arktis inviteret af Sovjet Unionen.
 • I 1989 og flyttede jeg til Nuuk, hvor jeg tog arbejde på NI Handelsskolen og Journalist Uddannelsen i Grønland. Det første år i tæt samarbejde med Kuupik Kleist, den senere landsstyreformand. Her lavede jeg en medieundersøgelse, underviste i TV og videoproduktion og arrangerede mediekurser for journalistelever, lokal TV og mediefolk.
  Jeg deltog også i gennemførelsen af en spændende studietur ‘Next Stop Sovjet’ med Inuit journalistelever til Moskva.
 • I 1987 deltog jeg som almindelig deltager i Aasivik ved Qaqortoq på vandforsynings og fælleskøkken holdene. Jeg medbragte min violin og bidrog med egne indspilninger og akkompagnerede  blandt andet Arnannguaq Høegh og ‘Lilli – Ajagaq’ i Live-optagelser, Aasivik-festivalen, Iterlassuaq, Grønland 10.-19. juli 1987. Udgivet på plademærke: Ulo. Forlagsnummer: 44 (MC).