Undervisning

Projektforløb

For dig der kommer fra en uddannelses institution tilbyder jeg, at planlægge og  gennemføre eller samarbejde om et konkret Grønlands og Arktis relateret projektforløb. Det kan være forløb over nogle dage, uger eller måneder.  Sådanne forløb kan også være multidiciplinære og evt. inddrage andre eksterne aktører hvor jeg sætter mit netværk til rådighed.

Historie

Jeg tilbyder undervisning  i Danmarks og Grønlands historie – relationerne mellem Grønland og Danmark:

Her tegner Inuit kulturen og udbredelse i arktis sig som et stort og spændende emne.

Men det kan også blive mere casebestemt. Hvad skete der for eksempel med vikingerne (nordboerne) i Grønland og deres såkaldte norrøne bosættelser:

  • I forbindelse med ‘den sorte død’ i Europa blev befolkninger kraftigt decimeret. Da pesten ramte Norge omkring 1350 – døde halvdelen af Norges befolkning. Norge stod for kontakten til de norrøne bosættelser i Inuit Nunaat/Groenlandir. Norge forarmedes socio-økonomisk i meget lang tid derefter og magten flyttede fra Christiania (Oslo) til København. Her havde Margrethe I. sit hyr med at holde sammen på sit store kongerige og efter Kalmar Unionen blev der øjensynligt meget andet at tænke på end fjerntliggende Norrøne bosættelser. Da  der samtidig blev færre hvalros tænder fra Grønland, måske på grund af svækkede handelsforbindelser med Inuit og overbeskatning af ressourcerne. Samtidig tyder forsyninger af elfenben fra Afrika at blive bedre – ligesom forbedret metal produktion obsoliterede elfenben. I tilgift beretter Inuit fortællinger om voldsomme sammenstød med de dårligt forsynede norrøne, som måske også havde svært ved at tilpasse sig lokale forhold og ændringer. De sidste skriftlige beretninger om Nordboerne i Grønland er fra 1408, hvor et stort bryllup i Østerbygden omtales. De sidste norrøne siges, at være flygtet væk over hals og hoved.

Samfund

Jeg tilbyder, at fortælle om de arktiske samfund, Grønlands samfundsudvikling og at indarbejde min viden og erfaring i et samfundsfags relateret emne.

Identitet

Jeg tilbyder rådgivning og undervisning i emner vedrørende identitet og multi-kulturalitet.  Hvordan begår man sig med to kulturer i sin bagage. Her vil det være naturligt at tage udgangspunkt i mine egne oplevelser som barn og ung i 60’erne og 70’erne og senere.

Sprog og kultur

Jeg tilbyder undervisning i grønlandsk som talesprog for begyndere, lettere øvede og videregående.

Selvstyre og Rigsfællesskab

Jeg tilbyder desuden, at undervise i emner der relaterer sig til Grønlands Historie,  Grønlands Kultur, Erhverv og Økonomi, samt til Grønlands Selvstyre og Rigsfællesskabet.

 


Kontakt Jørn Berglund for mere information