Undervisning

Lær grønlandsk

Vil du lære at udtale grønlandsk og samtidig få en indføring i det grønlandske sprog kan du bestille et foredrag hvor du også får mulighed for at afprøve din udtalefærdighed. Du vil få redskaber så du kan lære de få Inuit lyde som af nogle opfattes som vanskelige.

Du bliver så at sige klædt rigtigt på og udstyret med redskaber så du kan lære de grønlandske lyde og selv udtale dem rigtigt. Foredraget har 1-2 timers varighed efter aftale og der gives en indføring i fonologien og inuit sprogets historie samt nogle af de vigtigste grundlæggende sætning, hilsner og spørgsmål. Fx: Hvem er du? hvad hedder du? Jeg hedder ….osv. 

Foredraget kan foregå på dansk eller engelsk. Hvis du vælger et foredrag med øvelser på engelsk kan overskriften være:  

The Greenland Inuit language phonology focusing on the pronunciation of geographic terminology and place names.   A lecture by Jørn Berglund, mag. art.

Sprog og kultur 1:1

Du kan også få undervisning eller mentoring, en til en,  i grønlandsk som talesprog for begyndere, lettere øvede og videregående. Du ringer eller skriver til mig og så laver vi aftale om det videre forløb.

Men du kan også tilmelde dig et etableret sprog undervisningforløb på Studieskolen. Her kan du få undervisning i grønlandsk begynder, letbegynder. letøvede, øvede og erfarne, i samarbejde med Studieskolen.  Du kan ringe til sprogkonsulent Lene Blak, +45 33 18 79 27 for tilmelding og yderligere information.

Samfund og Identitet

Vi kan også udarbejde et projekt- kursus- eller undervisningsforløb om de arktiske samfund og Grønlands samfundsudvikling. Så indarbejder vi i fællesskab min viden og erfaring. 

Jeg kan hjælpe dig med emner vedrørende identitet og multi-kulturalitet.  Fx om hvordan begår man sig med to kulturer i sin bagage. Her vil det være naturligt at inddrage mine egne oplevelser som barn og ung i 60’ernes, 70’ernes Danmark.

Selvstyre og Rigsfællesskab

Et undervisningsemne/-tema kan fx. relatere sig til Grønlands Historie,  Grønlands Kultur, Erhverv og Økonomi, Grønlands Selvstyre, Rigsfællesskabet eller noget helt andet.

Projektforløb

For dig der kommer fra en uddannelses institution tilbyder jeg, at planlægge og  gennemføre eller samarbejde om et konkret Grønlands og Arktis relateret projektforløb. Det kan være forløb over nogle dage, uger eller måneder.  Sådanne forløb kan også være multidiciplinære og evt. inddrage andre eksterne aktører hvor jeg sætter mit netværk til rådighed.

Historie

Jeg tilbyder undervisning  i Danmarks og Grønlands historie – relationerne mellem Grønland og Danmark er samlet set super interessant.

Her tegner Inuit kulturen og udbredelse i arktis sig også som et stort og spændende emne.

Historien kan også præsenteres som cases. Hvad skete der for eksempel med vikingerne (nordboerne) i Grønland og deres såkaldte norrøne bosættelser:

I forbindelse med ‘den sorte død’ i Europa blev befolkninger kraftigt decimeret. Da pesten ramte Norge omkring 1350 – døde halvdelen af Norges befolkning. Norge stod for kontakten til de norrøne bosættelser i Inuit Nunaat/Groenlandir. Norge forarmedes socio-økonomisk i meget lang tid derefter og magten flyttede fra Christiania (Oslo) til København. Her havde Margrethe I. sit hyr med at holde sammen på sit store kongerige og efter Kalmar Unionen blev der øjensynligt meget andet at tænke på end fjerntliggende Norrøne bosættelser. Da  der samtidig blev færre hvalros tænder fra Grønland, måske på grund af svækkede handelsforbindelser med Inuit og overbeskatning af ressourcerne. Samtidig tyder forsyninger af elfenben fra Afrika at blive bedre – ligesom forbedret metal produktion obsoliterede elfenben. I tilgift beretter Inuit fortællinger om voldsomme sammenstød med de dårligt forsynede norrøne, som måske også havde svært ved at tilpasse sig lokale forhold og ændringer. De sidste skriftlige beretninger om Nordboerne i Grønland er fra 1408, hvor et stort bryllup i Østerbygden omtales. De sidste norrøne siges, at være flygtet væk over hals og hoved.

 

 


Kontakt Jørn Berglund for mere information