Rigsfællesskabet og Grønlands Selvstyre

Rigsfællesskabet

Hvad er Rigsfællesskabet egentlig og hvor er Grønland på vej hen?

Jeg fortæller om Grønlands kæmpe store udviklingspotentiale og om partnerskabet i Rigsfællesskabet set i lyset af 10 året for Grønlands Selvstyre, Præsident Trump’s aftryk, Indlandsisens og Ishavets afsmeltning. Hvilken kursændringer kan vi forvente i sidste halvdel af Præsident Joe Bidens regeringsperiode..

Ønsket om selvbestemmelse og selvstyre bygger både på faktuelle, og følelsesmæssige forhold. De sidstnævnte kan grupperes under blandt andre identitets- og holdningsmæssige emner. Foredraget kan give mulighed for deltagere, både at fortælle om og få respons på deres følelser for og erfaringer med Grønland

Grønlands Selvstyre

  • 25. november 2008 stemte man om indførelese af Selvstyre i Grønland.
  • Et overvældende flertal på omkring 75 % af Grønlands befolkning stemte for dette.
  • Betydning for identitets- og følelsesmæssige forhold.
  • Faktuelle mål og midler til gennemførelse og realisering af selvstyret.
  • Grønlands kæmpe udviklings potentiale

I dag er fiskeri og fangst det bærende erhverv.  Turisme og minevirksomhed er stadig i sin vorden, men har store potentialer for videre udvikling. Bloktilskuddet udgør stadig en stor del af Grønlands økonomi. Vi ser på barrierer og muligheder på disse områder.

Jeg præsenterer et overblik over historiske, identitetsmæssige og faktuelle emner vedrørende Selvstyrets indførsel. Aktuelt har situationen i Østgrønland påkaldt sig opmærksomhed med behov for særlig indsats fra partnerskabet i Rigsfællesskabet og etablering af nye landingsbaner. Der etableres dialog med tilhørere om egne erfaringer og oplevelser med Grønland samt om hvor Grønland er på vej hen.

Stor spørgelyst til foredragsaften i Foreningen Norden, Slagelse, 19.okt. 2021.

Målgrupper: Gymnasier, Højskoler, Menighedsråd, Foreninger, Erhvervsskoler, Efterskoler, Klubber, Virksomheder, Organisationer, Råd, Universiteter, Kommuner, Ministerier mv.

Kontakt og book et foredrag hos Jørn Berglund. Pris aftales individuelt.

Mobil: 50 47 57 04

Mail: Kontakt@joernberglund.dk