Nye foredrag

Grønland i fokus – klimaforandringer og politisk brændpunkt

Dette nye foredrag belyser Grønland som nyt politisk brændpunkt samt de klimatiske ændringer – herunder de klimatiske ‘tippe-punkter’i Arktis.

Spændingsfeltet mellem Grønland som nyt politisk brændpunkt og de klimatiske udfordringer som både Grønland og resten af verden står midt i åbner mulighed for ny indsigt og forståelse af behovet for klimahandling.

Folkeuniversitetet i Nysted stod for et velbesøgt arrangement hvor jeg gav et foredrag med titlen:  Grønland i Fokus – klimaforandringer og politisk brændpunkt d. 13. 11 2022.

Mit foredrag tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er det egentlig for nogle klimatiske udfordringer som Grønland og verdens samfundet står overfor?

Har dette emne og spørgsmål din eller jeres interesse så viser jeg blandt andet fotos og videooptagelse med observationer fra mit seneste ophold i Kujataa – Sydgrønland i oktober 2022. Ring til mig på mobil +45 50 47 57 04 så får vi en uforpligtende samtale.

Kujataa

Fem afgrænsede naturskønne og geologisk mega-interessante landområder ligger i Sydgrønland og udgør det der kaldes Kujataa eller Sydgrønland.  Hvor de fem landområder tilsammen afspejler både norrøn landsbrugskultur og Inuit fangerkultur samt nyere Inuit landbrugskultur.

Qassiarsuk,Kujataa 25.09 2022 Foto Jørn Berglund (C)
Qassiarsuk,Kujataa 25.09 2022 Foto Jørn Berglund (C)

I dette spændende foredrag kan du/I høre om hvordan nordboerne opdagede Grønland og mødte de oprindelige Inuit – ligesom vi kommer tættere på forståelse af hvorfor vikingerne/nordboerne opgav deres 400-årige bosættelse i Grønland. 

Jeg viser mine flotte fotos fra min rejse i sensommeren 2022 og fortæller også om fåreholder erhvervet og de smukke turistmål i Kujataa.

 Inuit Qilaatersorneq – Inuit Trommesang

I dette special foredrag giver jeg mulighed for at få indblik i Inuit livsanskuelse og tænkemåde, altså Inuit filosofi – ved at åbne op for et nyt syn på Inuit kulturens baggrund, historie og samtid.

Der kan laves aftale om fællessang i forbindelse med foredrag. (Foto Mona Østerlund)

Der bliver mulighed for at synge og høre eksempler fra inuits sangskatte.

Vi hører også eksempler på trommesang og får indblik i sangens betydning i Inuit samfundene før og nu. Vi får herigennem et indblik i trommesangens betydning og bestræbelserne på at revitalisere trommesangstraditionen.

Desuden fortæller jeg om hvordan Grønland og Rigsfællesskabet gik sammen og blev pionerer i bestræbelser om at bevare og udvikle trommesangstraditionen.

På sporet af UNESCO verdensarv i Grønland 

Tilhørerne inviteres med på opdagelse i det naturskønne Grønland. Dette foredrag giver en samlet forståelse af de fire landområder/emner/kulturer som er på listen over UNESCO verdensarv i Grønland.

Med udgangspunkt i min egen deltagelse i udgravning og opdagelse af Aasivissuit i 1978 som giver en på verdensplan unik mulighed for at forstå de gamle renjægerkulturer. 

Målgrupper: Gymnasier, Højskoler, Menighedsråd, Foreninger, Erhvervsskoler, Efterskoler, Klubber, Virksomheder, Organisationer, Råd, Universiteter, Kommuner, Ministerier mv.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om tid, sted, indhold og pris. Med venlig hilsen Jørn Berglund