Kujataa – hjemstavn for både Inuit og Nordboere

Kujataa – der betyder Sydgrønland blev den anden lokaltitet i Grønland  som kom på UNESCO verdensarvliste. Kujataa udgøres af ialt fem afgrænsede naturskønne, historiske og geologisk mega-interessante  landområder som tilsammen afspejler både  norrøn landsbrugskultur og Inuit fangerkultur samt nyere Inuit landbrugskultur.

Qassiarsuk,Kujataa 25.09 2022 Foto Jørn Berglund (C)
Qassiarsuk,Kujataa 25.09 2022 Foto Jørn Berglund (C)

De færreste ved, at der i det klimatisk set subarktiske Grønland har været en 1000-årig landbrugskultur. Den omfatter de fem områder hvor de norrøne tog landnam, og som bærer de gamle nordiske navne, her nævnt i parantes: Qassiarsuk (Brattahlíð), Igaliku (Gardar), Sissarluttoq, Tasikuluulik (Vatnahverfi) og Qaqortukulooq (Hvalsey). Det er disse fem områder der idag tilsammen kaldes Kujataa, og som siden 2003 har været på UNESCOs verdensarvsliste.

Du kan bestille mit megaspændende foredrag og høre den fantastiske historie om Erik den Røde og nordboernes landnam i Grønland samt deres forsvinden som stadig omgærdes af flere spørgsmål end svar. Men ikke desto mindre giver vidnesbyrd om en tid hvor nordboernes verdensbillede forandredes ved indførelsen af kristendom og opførelse af den første kirke i Nordamerika. Det naturskønne Kujataa – Sydgrønland er også hjemland for kujataarmiut – sydgrønlændere som fortsat fåreholder erhvervet i deres kultur. Se mine smukke fotos og hør historien om nordboerne og Tjodhildurs Kirke i Qassiarsuk – Brattalid hvor hendes husbond Erik den Røde opførte sin høvdingegård.

Skriv til: Kontakt@joernberglund.dk eller ring +45 50 47 57 04

Grønland i Verden – ”Intet om os, uden os”

Naalakkersuisoq, Landstyremedlem for Selvstændighed og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt. Foto, Grønlands Selvstyre.

I dag præsenterede Grønlands Selvstyre en ny Arktisk Strategi med titlen: ”Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi for 2024-2033.”

Den 26 siders strategi kan hentes her og hos Grønlands Selvstyre.

Ifølge Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) 21.02.2024 har den udenrigspolitiske strategi været flere år undervejs, idet den tidligere strategi udløb i 2020.

Der har i et par år været en vis utålmodig venten på Grønlands udenrigspolitiske strategi som klædeligt har været anset som nødvendig for, at kongeriget Danmark samlet har kunnet skabe en strategi for Arktis.

– Vi har desperat brug for at få en arktisk strategi, som er forhandlet frem i et samarbejde mellem de tre hovedstæder i rigsfællesskabet, sagde den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) på folketingets talerstol tilbage i marts 2023.

Den nye Arktiske Strategi bebuder blandt andet ønske om mere samarbejde med Nordamerika og arktiske folk.

– Særligt potentialet for et Arktisk Nordamerikansk Forum er interessant og en potentiel nyskabelse. Skriver naalakkersuisoq, Vivian Motzfeldt i forordet.

Desuden ønsker Naalakkersuisut et større fokus på samarbejde med asiatiske lande.

– Repræsentationen i Østasien skal arbejde for at fremme særligt de handels-, uddannelses-, forsknings- og kulturelle forbindelser i Asien – til Kina, Japan og Sydkorea, og om muligt andre asiatiske lande, såsom Indien, Vietnam og Singapore. For at sikre vores eksport, er det vigtigt for Grønland at have muligheden for en direkte og tæt dialog med myndigheder og aktører i Asien.  (Den Arktiske Strategi 2024-33: s17)

Endelig nærer Nalakkersuisut ønske om en større debat om indførelse af værnepligt eller etablering af civil værnepligt i Grønland, og ser fordele i  “en bedre civil udnyttelse (bedre dual-use) af kapaciteter og servicering af installationerne fra det civile samfund,” men ønsker samtidig at fastholde Grønland og Arktis som lavspændingsområde. (Den Arktiske Strategi 2024-33: s23)

– Grønland ønsker grundlæggende ikke øget militær tilstedeværelse, og at nye militære tiltag sker med udgangspunkt i bidrag til fastholdelse af lavspænding. Alt andet lige, er Grønland imod, at ikke-arktiske landes permanente militære kapaciteter udvides i Arktis for ad den vej at bidrage til oprustning af Arktis. Det skal undgås. Grønland vil ligeledes opfordre til, at der blandt arktiske lande udvises tilbageholdenhed i relation til militær oprustning. (Den Arktiske Strategi 2024-33: s23-24)

Vil du vide mere Grønland og Arktis se min hjemmeside og overvej at bestille et foredrag hos joernberglund.dk

 

“Vores sprog er stærkt”

Inuit Circumpolar Council’s (ICC) international president og forkvinde Sara Olsvig på mødet afholdt i Ilulissat, Juli 2023. Foto ICC.

På ICC’s generalforsamling i 2022 udtalte ICC’s delegerede at: “Inuitsprog er fundamentale for inuitkultur, viden og identitet, og vores kultur kan ikke adskilles fra, hvem vi er som folk. Vores sprog er stærkt”. 

ICC’s president og forkvinde Sara Olsvig gentager disse vigtige ord på vegne af ICC  i anledning af FN’s modersmålsdag: “Vores sprog er Stærkt – Our Language is powerful – Oqaatsivut nukittoqaat“.

Dette års FN’s Modersmålsdag fokuserer på temaet: Flersproget uddannelse – en søjle for læring og inter-generationel læring.

Se også: Joernberglund.dk

Lær at udtale grønlandsk

Du kan booke et foredrag på dansk eller engelsk pr mail: joernberglund@gmail.com

Vælger du et foredrag på engelsk vil overskriften være:

The Greenland Inuit language phonology focusing on the pronunciation of geographic terminology and place names.   A lecture by Jørn Berglund, mag. art.

Nanna B. Karlsson skrev i sit feedback:  “Jeg vil gerne sige tak for et super arrangement. Der var efterfølgende mange af mine kollegaer der har sagt at de synes det var virkeligt godt – og endda flere som nu siger at de overvejer at starte til grønlandsk.” N. Karlsson, 27.1. 2024) – Nye grønlandskhold på Studieskolen starter primo feb. 2024.  Lær grønlandsk på Studieskolen

 

Indlandsisens afsmeltning vækker bekymring

Zachariae-gletsjeren i Nordøstgrønland.

Grønlands gletsjere smelter i uset høj fart. I de seneste 20 år er isens afsmeltning femdoblet sammenlignet med tal fra 80 og 90’erne.

Siger adjunkt Anders Bjørk på vegne af en gruppe forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og amerikanske forskere til det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

Bjørk fortæller, at der er ca. 22.000 gletsjere på Grønland. Af disse har forskergruppen, undersøgt 1000 udvalgte gletsjeres udvikling for de seneste 130 år gennem satellitbilleder og gamle luftfotografier fra Rigsarkivet. Fotos som tidligere blev brugt som udgangspunkt for landkort. I alt har forskerne nærstuderet 200.000 gamle fotos.

Forskerne vurderer, at afsmeltningen i dag er på ca. 25 meter om året, mens den før årtusindskiftet var på omkring fem meter om året. Ifølge Ritzaus Bureau, 10.11 2023 nævner Anders Bjørk to formål med undersøgelsen:

– Vi kan nu sige med sikkerhed, at gletsjerne er gået ind i en ny fase. De smelter rundt langs hele Grønlands kyst. Selv ved de nordligste gletsjere sker der en ekstremt hurtig afsmeltning.

– For det andet kan tallene bruges i klimamodeller som fremskrivninger af, hvad der vil ske med havniveauet i fremtiden, siger Anders Bjørk.

Set i lyset af Golfstrømmens og Grønlandspumpens svækkelse vækker det fornyet bekymring om klimaforandringernes omfang og konsekvenser.  

Vil du høre mere om klimaforandringer i Grønland book et foredrag hos https://joernberglund.dk/ tlf +45 50 47 57 04

Et større reformarbejde venter den nye Naalakkersuisut – Grønlandske regering

Muté B. Egede meddelte i dag 25. september 2023 ændringerne i sammensætningen af Naalakkersuisut – Grønlands Landstyre. Foto 25.9 2023

Landstyreformand Muté B. Egede meddelte på et pressemøde i dag sammensætningen af den nye Grønlandske regering – Naalakkersuisut, som består af fem ministre fra partierne Inuit Ataqatigiit (IA) og fem fra Siumut:

 • Erik Jensen (Siumut) skal være naalakkersuisoq for finanser og skatter.
 • Naaja Nathanielsen (IA) skal være naalakkersuisoq for erhverv, handel og råstoffer, justitsområdet og ligestilling.
   
 • Vivian Motzfeldt skal være naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender. 
   
 • Aqqaluaq B. Egede (IA) skal være naalakkersuisoq for børn, unge, uddannelse, kultur, idræt og kirke. 
   
 • Kim Kielsen (Siumut) skal være naalakkersuisoq for fiskeri og fangst.
   
 • Agathe Fontain (IA) sætter sig på sundhedsområdet. 
   
 • Kalistat Lund (IA) fortsætter med landbrug, selvforsyning, energi og miljø.
   
 • Hans Peter Poulsen fra Siumut skal være naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur. 
   
 • Jess Svane (Siumut) bliver naalakkersuisoq for arbejdsmarked, familie- og socialområdet og indenrigsanliggender.

Store arbejds- og reformopgaver vedrørende sundhed, skat og boliger venter på at blive løst af de nye naalakkersuisut – det grønlandske landsstyre.

Vil du læse hele Landstyreformand Muté B. Egede’s åbningstale kan du finde den her https://naalakkersuisut.gl/Nyheder/2021/09/2409_aabningstale?sc_lang=da  

Ny forkvinde for Inatsisartut Grønlands Parlament

Mimi Karlsen er valgt som ny forkvinde for Inatsisartut, Grønlands parlament og lovgivende forsamling. Hun Ses her med den afgående formand Kim Kielsen der har valgt at trække sig.(Foto 22 sept. 2023)

Ved dette års efterårsamling løftede Landstyre formand Muté B. Egede sløret for parlamentariske rokader og nye tiltag i den politiske støbeske. Mimi Karlsen, afgår som naalakkersuisoq for sundhed og blev i stedet valgt som ny forkvinde for Inatsisartut, da forhenværende Landstyre formand og nu også tidligere Landstings formand Kim Kielsen har valgt at trække sig.

Karl Tobiassen, der var naalakkersuisoq for fiskeri og fangst har også trukket sig og er nu erstatet af Kim Kielsen. Agathe Fontain er atter blevet Naalakkersuisoq for Sundheds området.

Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt har overtaget Selvstændigheds området der er lagt ind under Udenrigsanliggender som primært har til opgave at forberede yderligere overtagelser af ansvarsområder fra den danske stat samt yderligere kvalificering af selvbestemmelsesprocessen.

Den grønlandske lovgivende forsamling Inatsisartut startede efterårssamlingen i fredags 22. 9 2023.

Vil du arrangere et foredrag eller kursus om Grønland kig ind på min hjemmeside joernberglund.dk eller kontakt mig via mail: joernberglund@gmail eller ring på mobil +45 50 47 57 04

Foredrag om kendte og glemte – utrolige historier fra Østgrønland.

Efter 2000 km i kajak, står Jørn Berglund ved kajakken i Kuummiut 1980.  Foto: Ivar Silis
Foredrag: “Kendte og glemte – utrolige historier fra Østgrønland” Ring på +45 50 47 57 04
 
Vandringsmand
Har fundet skygge
Under egetræet eller cypressen
Ser drømmestrejf
I Ayas smil
 
Jørn Riel er død – hans forfatterskab lever. I 1998 var jeg så heldig at tale med den store danske forfatter under hans besøg i Nuuk hvor han signerede bøger i boghandlen Atuakkat.
Har du lyst til at høre mere om Riel har jeg inddraget hans forfatterskab i mit foredrag om kendte og glemte – utrolige historier fra Østgrønland. https://joernberglund.dk/aktuelle-foredrag-om-oestgroenland/  
 

Jørn Riel er død – forfatterskabet lever

I 1998 var jeg så heldig at tale med den store danske forfatter under hans besøg i Nuuk hvor han signerede bøger i boghandlen Atuakkat. Det venlige smil og rolige stemme vil jeg for altid forbinde med hans omfattende forfatterskab. Et møde som forstærkede mit positive indtryk af denne formidable fortæller. Riel modtog Akademiets Store Pris i 2010.

Forfatteren Jørn Riel døde d. 18.8 2023 i Kuala Lumpur.

Har du lyst til at høre mere om Riel har jeg inddraget hans forfatterskab i mit foredrag om: Kendte og glemte utrolige historier fra Østgrønland.

Vandringsmand

Har fundet skygge

Under egetræet eller cypressen

Ser drømmestrejf

I Ayas smil

                                                                                                                                       Humlebæk 27.08.2023

Historisk lavpunkt udløser udredningsarbejde

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og Landstyreformand Múte Bourup Egede, ved pressemøde Nuuk 22.6.2023 (Foto Naalakkersuisut.gl)

Søger du, at øge din forståelse eller vil du indgå i en dialog om relationer mellem Danmark og Grønland, tilbyder jeg at holde foredrag om det.

De fleste er nok klar over at forholdet mellem Grønland og Danmark har nået et historisk lavpunkt, som nu også har udløst et omfattende undersøgelsesarbejde.

Ligesom udredningsarbejdet har som mål, vil jeg med mine foredrag også gerne bidrage til at der skabes en god og informeret dialog om de udfordringer der er opstået.

Men man kommer desværre ikke uden om, at rækken af møgsager står i kø.

Det er derfor betimeligt, at der er nedfældet et kommissorium til et udredningsarbejde der skal lave en historisk udredning som skal kaste lys på de mørke sider i relationerne mellem Danmark og Grønland.

Det drejer sig altså om, at få klarlagt fortidens synder, så Grønlands Inuit der er ramt eller har oplevet overgreb bliver hørt, men også om at danskerne og Danmark skal se egen fortid i øjnene.

Kommissoriet siger at:

– Den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark skal på et fagligt grundlag udgøre et bidrag til en fælles proces om at afdække og forstå historien, erkende konsekvenserne af de beslutninger, som blev truffet, og de handlinger, som blev gennemført, for derigennem at skabe forudsætning for forsoning med fortiden.    

Udredningen skal endvidere omhandle de væsentligste beslutninger, begivenheder og øvrige forhold , handlinger og forløb, som medvirkede til at præge udviklingen af Grønland, forholdet mellem Grønland og Danmark, eller som fik konsekvenser for den grønlandske befolkning.

Du kan hente og læse hele kommissoriet  her.

Landsstyreformand Múte B. Egede siger om kommissoriet i en pressemeddelelse:

-Alle grønlændere lever med omkostningerne af relationen mellem Grønland og Danmark, som har haft omfattende konsekvenser for Grønlands udvikling. Nogen lever med dybe personlige ar, mens andre er berørt gennem nære relationer. En ting er dog sikkert: alle grønlændere lever med konsekvenserne.

I de seneste 10 år har jeg gennem min foredragsvirksomhed selv arbejdet på at øge forståelsen mellem Grønland og Danmark som også er målet for det omtalte undersøgelsesarbejde og hilser det derfor særdeles velkomment.

Så er du interesseret i hvordan jeg som foredragsholder, beriget med både med dansk- og grønlandsk Inuit kulturbaggrund har levet og søgt forståelse af relationerne mellem Grønland og Danmark,  kan du bestille et foredrag hos mig på tlf. +45 50 47 57 04.

Kig også ind på min hjemmeside og se andre spændende foredrags tilbud.