Hypersoniske våben giver nye behov for afspændingsaftaler

Long March-5B Y2 raket affyret transporterende et Tianhe modul, fra ‘Wenchang Spacecraft Launch Site’ i Sydkinas Hainan Provins April 29, 2021 som led i udviklingen af Kinas rumnations planer.

 

I juni 2021 udgav Henrik Breitenbauch & Tobias Liebetrau en publikation ”Teknologi- konkurrencen og dens implikationer for Danmark” på Djøf Forlaget. Her siger de blandt andet at det oftest er fly eller missiler, der bliver beskrevet som hypersoniske. Det er USA, Rusland og Kina der er i gang med at udvikle våben der benytter hypersonisk fremdriftsteknologi. Men stater som Frankrig, Storbritannien, Japan og Australien arbejder også med at udvikle hypersonisk teknologi.

Begrebet hypersonisk hastighed anvendes om hastigheder, der er minimum fem gange højere end lydens, også kaldet march 5.

Breitenbauch og Libetrau skriver videre, at sådanne våben kan angribe mål fra sikker afstand så hurtigt, at eksisterende luft- og missilforsvar ikke kan standse dem. Ligesom krydsermissiler kan hypersoniske våben flyve lavt kort tid efter affyring og manøvrere i angrebsfasen, hvilket gør dem yderligere vanskelige at spore og forsvare sig imod. Hypersoniske våben kan forbedre muligheden for præcisionsangreb med stor rækkevidde og forringer muligheden for at forsvare sig imod dem. De øger så at sige værdien af ”first strike”.

Udviklingen af hypersoniske våben kan gøre kriser mere ustabile. Det skyldes særligt kombinationen af uforudsigeligheden af deres bane og mål og den korte responstid, hvilket kan øge sandsynligheden for fejlberegning og utilsigtet konfliktoptrapning.

Til dette trusselsbillede skal det siges at stormagterne allerede kan ramme hinanden med salver af interkontinentale ballistiske missiler, der nedbryder de eksisterende missilforsvar.

Det kinesiske militær har ifølge avisen Financial Times 17.10.2021 gennemført en test af et nyt hypersonisk missil i august med en raket af typen Long March.

Missilet, der kan udstyres med atomsprænghoveder, fløj rundt om kloden i lav højde, før det styrede ind mod sit mål, som det missede med cirka 30 kilometer.

På den baggrund er det min antagelse, at der er et voksende behov for at få nye konkrete resultater og aftaler mellem stormagterne om nedrustning og afspændingstiltag.

Ligesom der også er behov for at få både lavspændings fremmende tiltag og mellemfolkelige kulturaktiviteter frem i lyset. Set i lyset af behovet for en stabil fremtid bør der altså også indgås nedrustningsaftaler parallelt med de aftaler som alverdens lande i disse dage på COP26 søger at indgå for at imødegå den skæbnesvangre opvarmning som vor klode er midt i.

De Arktiske folk og deres ledere har før stillet sig til rådighed i den henseende og bør gøre det igen.

Book et foredrag om arktis som lavspændingsområde hos joernberglund.dk

Grønlands Fremtid – med spændende udfordringer

Bogen “Imperiets Børn” med undertitlen: Da Danmark vildledte FN og Grønland for at beholde sin sidste koloni. På Lindhardt og Ringhof. Jeg vil give bogen mine varmeste anbefalinger til folk med interesse for Grønland og Danmarks Historie. Foto J. Berglund (C)

 

Anne Kirstine Hermann har skrevet en meget vigtig bog om Grønland der bør læses af alle med interesse i arktiske forhold og Rigsfællesskabet.

I sin bog ’Imperiets Børn’ beskriver hun et dystert kapitel i dansk kolonihistorie hvor mange kræfter arbejdede på at gøre Grønland til en dansk landsdel – et amt i Danmark.

Det fremgår af FN-pagten fra 1945, at det internationale samfund pålagde – verdens imperier – at give deres kolonier selvstændighed.

Dette ville i sin yderste konsekvens have ført til at Danmark skulle give slip på Grønland. Men vi ved jo alle at dette aldrig skete. Bogen argumenterer at skiftende danske regeringer gennem 1940érne og 50’erne førte både grønlænderne og FN bag lyset med det formål at bevare Grønland som en del af Danmark.

Dette har på mange måder gået hårdt ud over grønlandsk inuit kultur og sprog.

Det ramte også direkte de mange grønlandske børn som på forskellig vis blev fjernet fra deres forældre, sendt til Danmark adopteret eller anbragt på institutioner. Som brikker i et større spil der gik ud på at fordanske Grønland. Bogen giver et interessant indblik i disse børns skæbner og historier fortalt af nogle af dem selv.

Grønlands fremtid bør derfor også ses i lyset af de skygger som fortiden kaster. Dette kan bidrage til bedre at forstå de grønlandske bestræbelser efter selvstændighed. Hos Joernberglund.dk kan du booke et foredrag og få centrale pointer belyst – set i lyset af Grønlands fremtid – hvor er Grønland er på vej hen?

Fælles Arktisk Strategi På Vej

I dag åbnede det danske folketing og Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin tale blandt andet, at Nordatlanten og Arktis i stigende grad er kommet i det sikkerhedspolitiske søgelys, og dermed har Færøernes og Grønlands aktive deltagelse også fået en voksende betydning. Derfor har regeringen sammen med Færøerne og Grønland taget skridtet til etableringen af et ’Kontaktudvalg’.

Læs mere om sikkerhed i Arktis i bogen ‘Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten’.

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere udtalt om kontaktudvalget at:

– Vi skal udveksle informationer, koordinere og have en tæt dialog om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål med særlig betydning for Færøerne og Grønland.

Der vil blive oprettet et fælles sekretariat, hvor embedsmænd fra de tre dele af rigsfællesskabet kan forberede møderne.

Den færøske lagmand Bárður á Steig Nielsen mener også, at etableringen af et kontaktudvalget er en vigtig og ‘nødvendig modernisering af rigsfællesskabet’.

Landsstyreformand Múte Bourup Egede, har for nylig overtaget ansvaret for udenrigsanliggender efter den detroniserede Pele Broberg efter han fremkom med udtalelser om, at kun folk med inuit-baggrund skal kunne stemme ved en fremtidig afstemning om selvstændighed. Pele Broberg fortsætter som landsstyremedlem for Erhverv og Handel.

I åbningstalen kom statsministeren også ind på den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og Grønland.

– Ruslands adfærd i Arktis er blevet mere markant. Og vi skal holde øje med Kinas interesser i området.

– Derfor er jeg glad for, at vi nu også ser et større og stærkere engagement fra USA – Europas vigtigste allierede, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

– Danmark arbejder sammen med Grønland og Færøerne ud fra en fælles målsætning om lavspænding.

Vil du vide mere book et foredrag hos Jørn Berglund 50 47 57 04.

Den 4. oktober 2021 blev kommissorium for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk kontaktudvalg mellem regeringen, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut underskrevet. (Foto Naalakkersuisut)

Historisk tænkning og Hans Egede

Canadisk Inuitfamilie 1917 Foto: George R. King, Wikipedia Commons

Dette indlæg er en markering af, at den norske præst Hans Egede i dag for 300 år siden flyttede til Nuuk. Hvor der allerede boede mennesker. Mennesker – Inuit som havde tusinder af års erfaring med at leve og tilpasse sig til den barske og ubønhørlige arktiske natur. Deres samfundstilpasninger stemte overens med deres årscykliske natursyn, sociale organisering, sofistikerede teknologi, holistiske tænkning, deres sange og værdier, deres åndelige verden, inuit filosofi forstået som måder at tænke. Forhold som til trods for pres og forbud stadig er levende i sproget og kulturen.  Inuit levede deres liv i overensstemmelse med naturens gang uden at underminere deres livsgrundlag. Deres livsform satte ikke det store klima aftryk, fyldte ikke havene med plastic-fantastik.

Inuit levede i Sibirien, Nordamerika og Grønland hvor ingen andre kunne overleve. Det var det samfund og disse mennesker som Hans Egede mødte og partout ville ændre ved hjælp af kristendommen og koloniseringen. Galioten ‘Haabet’ bragte Hans Egede til Grønland i 1721. Det mentale skib der afgår idag er ikke ladet med missionærer, perler, nåle og spejle – men med ny historisk forståelse og tænkning.

Det er nok derfor, at der ikke er de store faldballader idag hverken i Grønland eller Danmark til fejring af 300 året for Hans Egedes landing i Nuuk. Heldigvis er der en ny historisk tænkning i gang – en opbygning af en ny historisk bevidsthed. Tag blot ind på National Museet i København eller National Museet i Nuuk så vil man kunne fylde sig med ny historisk forståelse og komme med på nye historiske bevidstheds-skibsafgange.

Book et foredrag og hør mere derom hos:  https://joernberglund.dk/

Kun for folk med stærkt hjerte og gode nerver

På Kamloops Indian Residential School kunne der gå op til 500 børn ad gangen.

Man skal være stærk i sjælen for at sætte sig ind i historien bag fundet af massegrave med over 215 børn af oprindelige folk i British Columbia, Canada. Det er nemlig også historien om kulturelt folkedrab.

Fundet af massegrave ved Kamloops Indian Residential School kom frem 22. maj.

Perry Bellegarde, som er leder af organisationen Assembly of First Nations, der repræsenterer indianske oprindelige folk i Canada udtaler at der bør laves en tilbundsgående undersøgelse.

Ifølge det Canadiske medie CBC fandtes der i årene 1831 til 1996 omkring 130 af den slags kostskoler i Canada, som gennem årene har haft omkring 150.000 tvangsfjernede børn af Indiansk, Metis og Inuit oprindelse.

Man har længe hørt tale om, at noget var galt på disse fortrinsvis katolske kostskoler. De forsvundne børn er i stort antal blot rapporteret som forsvundne eller flygtede fra anstalterne. Ingen ville tro på de overlevendes historier om at sådanne grave fandtes.

Perry Belgaarde udtaler til mediet ’The Globe and Mail’:

– De overlevende og deres familier fortjener at kende sandheden.

En undersøgelseskommission fandt i 2015, at der havde været overgreb, fejlernæring og voldtægter på skolerne og kaldte systemet et ”kulturelt folkedrab”.

Kommissionen fandt, at mindst 4.100 børn i tidens løb mistede livet efter overgreb og vanrøgt på skolerne. Det reelle tal menes dog at være meget højere.

Fundet af massegravene har skabt sorg og bestyrtelse i Grønland. I en pressemeddelelse rejser Erik Jensen fra Siumut forslag om afholdelse af en national sørgedag og skriver:

– Vi bør udvise vor medfølelse på regeringsplan og over hele landet og gøre dette på en ganske bestemt dag.

Book et foredrag hos: Jørn Berglund: https://joernberglund.dk/foredrag/

Mange Inuit børn i Canada er i tidens løb blevet tvangsfjernet, heriblandt Pita Irniq som fortæller: Jeg blev kidnappet i fuldt dagslys af nogle romersk-katolske præster da jeg var 11 år i 1952, foran mine forældre, da vi boede i Naujaat på vestkysten af Hudson Bay.

Grønlands befolkning vil falde til under 50.000

I året 2010 boede der i Danmark 14.561 grønlandsk fødte. På 10 år er dette tal steget til 16.780  fremgår det af nys udgivne tal fra Grønlands Statistik. Dette svarer til en stigning på 15%.

Procentuelt er dette en foruroligende stigning, men set fra et dansk perspektiv og i forhold til Danmarks befolkningsstørrelse ikke alarmerende. 

Det foruroligende set fra et Grønlandsk perspektiv ligger i, at befolkningstilvæksten i samme periode i Grønland kun har været på sølle 0.35%.

Således, at der idag kun bor 56.615 personer i Grønland.

En fremskrivning af befolkningstilvæksten i Grønland ser da også dyster ud. Frem mod 2050 forventes befolkningssammensætningen at være betydeligt ældre end i dag .

Ligesom det samlede befolkningstal ventes at falde til under 50.000.

Dette og meget andet kan man læse om i den netop udgivne: Grønland i Tal 2021

Book et foredrag hos Jørn Berglund og få tal og statistik i en forståelig sammenhæng.

Nyt Naalakkersuisut – nyt Landsstyre i Grønland

Naalakkersuisoq – Landsstyreformand Múte Egede, 16 april 2021

Valgets sejrherrer blev de to partier Inuit Ataqatigiit og Naleraq, som sagde nej til uranudvinding i Kvanefjeldet.

De to partier har i dag 16. april 2021 konstitueret sig i den nye Naalakkersuisut – Grønlands Landsstyre (regering) med henholdsvis otte og to pladser.

Múte Bourup Egede, fra partiet Inuit Ataqatigiit bliver den nye stærke Naalakkersuisut siulittaasuat – Landsstyreformand. Mens den erfarne Hans Enoksen fra partiet Naleraq er indstillet til posten som formand for Inatsisartut – Landstinget (Grønlands Folketing).

De ti naalakkersuisut – ministre fordeler sig på følgende ressortområder:

Formand for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender:

Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigsanliggender og klima:

Pele Broberg, Naleraq.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst:

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Socialanliggender og Arbejdsmarked:

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke:

Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Sundhed:

Kirsten L. Fencker, Naleraq.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø:

Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling:

Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familie og Justitsområdet:

Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit.

Ifølge KNR, Kalaallit Nunaata Radio står partiet Atassut som støtteparti for regeringssamarbejdet og den nye koalitionen. Det nye Landsting samles 23. april 2021.

Koalitionsaftalen kan findes på:  https://ia.gl/da/2021/04/16/koalitionsaftale/

Har du fået lyst til at vide mere. Book et foredrag om Grønlands Selvstyre hos: https://joernberglund.dk/

Grønlands nye naalakkersuisut – landsstyre (regering) har konstitueret sig idag 16. april 2021

Mulighed for bidrag til ny samarbejdsånd i arktis med simpel win/win løsning

Udsnit af den kinesiske Liu Xiaodongs maleri – malet på isen ved Uummannaq. Foto Jørn Berglund (C)

Der har længe været talt en del om hvorledes Grønland, i almindelighed og beboere i Qaanaaq Kommune i særdeleshed, bedre kunne drage fordel af den amerikanske tilstedeværelse på Thule Airbase.

Psykoterapeut og kursusarrangør Henriette Berthelsen, som har arbejdet i og besøgt Qaanaaq, beretter om hvorledes de lokale fangere og fiskere påpeger de hårde erhvervsforhold og manglende afsætningsmuligheder. Dette har ført til tanker omkring hvorledes der kunne skabes en bedre kobling mellem fangere/fiskere og de ansvarshavende på Thule Airbase.

Et stort skridt kunne være, at etablere et samarbejde mellem lokale erhvervsaktører, fangerforeningen, kommunal erhvervsudviklings initiativer i Qaanaaq Kommune og de dele af Thule basen som har med forsynings- og køkken/kantine operationer og deres ansvarshavende, at gøre. Således at, de lokale fangere og fiskere leverede og solgte lokalt fanget kød, fugle og fisk til tilberedning i basens kantiner. Frisk moskus okse, rensdyr steg. Rødfisk og skolæst i karry, hellefisk, ørred og narhvals bøffer osv. Mon ikke det også kunne højne appetit og livsglæde blandt basens personel. Ligesom det også kunne skabe glæde i,og skaffe indkomst hos, de trængte fangerfamilier.

En sådan kobling mellem lokal befolkningen og Thule basen kunne således blive til stor gensidig glæde. Set i lyset af det store behov for lokale arbejds- og indtægtsmuligheder, samt de objektivt set dårlige muligheder for frisk forsyning af råvarer til basens køkkener og kantiner, ville et sådant initiativ gøre en vigtig forskel og skabe stor forandring for relativt små midler. Det kræver forandringsvilje og lidt erhvervsudviklingspenge og måske lidt rådgivning. Måske kræver det også, at der er nogle politikere samt folk i selvstyrets- og kommunens- administration o.a., lokale erhvervsudviklings-aktører/interesser samt baseoperatører der taler mere samme.

Det kunne sågar føre til, og blive – både Præsident Joe Bidens udenrigsminister Antony Blinken og den nye Selvstyreregering i skikkelse af landstyremedlem for udenrigsanliggender Pele Brobergs første konkrete udenrigspolitiske fælleshandling og en lille såkaldt win/win situation, i en ny arktisk samarbejdsånd.

Idé og staffetten er hermed givet videre.

Book et foredrag hos:  https://joernberglund.dk/kontakt-joern/

 

Vores fremtid

Vores fremtid – foto: Jørn Berglund (C)

Kl 1 om natten d. 5 nov 2020 gik det op for mig, at Biden ville blive præsident. Jeg vil blot her udtrykke glæde over, at demokratiet har sejret, at fornuften har styrke og at de fire slemme år er ved at være overstået. Vi bør huske at de mørke kræfter kan vende tilbage. Men nu er det tid. Folkeslagene og nationerne kan atter genoptage det internationale samarbejde så klodens store probler kan finde en løsning gerne i følgende rækkefølge: Klimaforandring og forurening, fattigdom og sult samt terrorisme og analfabetisme. For vores kommende generationers skyld.

Grønland og USA underskriver rammeaftale om Dundas / Thule Airbase

Thule Airbase ved Dundas fjeldet. Foto Wikipedia

Mens verden holder vejret i spænding over udfaldet af det amerikanske valg har Grønland og USA underskrevet en rammeaftale om Thule Air Base (Pituffik). Det kan måske undre, at dette sker ganske kort tid før valget. Jeg tyder det som om, at Trump administrationen måske har lugtet lunten om et snarligt valgnederlag.

Hvorfor en ny administration og præsident ikke skal levnes chance for at løbe med æren for en ny aftale der åbner for økonomiske fordele til Grønland. En aftale som har været undervejs i ganske lang tid og som nok skal lappe på USA’s lidt blakkede image. Altså som et plaster på den mediemæssige fadæse som præsident Donald Trump bevægede sig ud i med sit ’absurde’ købstilbud af Grønland.

Der tales i vide kredse om, at ånden i aftalen er, at der nu åbnes bedre mulighed for at Grønland kan drage nytte af Pituffik basen gennem nye handelsaftaler for eksempel den Serviceaftale der skal følge efter rammeaftalen. Serviceaftalen skal cementere de økonomiske og samfundsmæssige fordele, som det grønlandske samfunds skal høste ved USA’s tilstedeværelse og USA’s leje af landområdet ved Dundas fjeldet, Pituffik basen i Thule. Hvis dette ikke sker vil USA miste troværdighed.

Dundas fjeldet ved Thule Airbase – og området hvorfra Thulebefolkningen blev tvangsflyttet i slutningen af maj 1953, dengang Grønland stadig havde status som koloni. Foto Henriette Berthelsen (C)

 

Et andet interessant udkomme af dette forløb er, at Grønland underskriver aftalen uden den danske udenrigsministers underskrift. Hvilket også knæsætter den ’de facto politiske situation’, at Grønland faktisk bedriver sin egen udenrigspolitik. Og hurra for det. Men det ville undre mig meget hvis dette ikke fortsat i fremtiden vil ske i det tætte og fornuftige samarbejde der har været kendetegnende for forholdet mellem skiftende danske regeringer og det Grønlands Selvstyre, som længe har ønsket sig et større fodaftryk i udenrigspolitikken – ja at styre sine egne udenrigspolitiske anliggender.

Der er altså hermed knæsat en mulighed for det Grønlandske Selvstyre, at indgå bilaterale aftaler til gavn for landets økonomi og til styrkelse af indsatsen for at skabe en selvbåren fremtid.

Selv om det kan undre, at Trump sådan i 11.time indgår en rammeaftale angående Pituffik – Thule Air base med Grønland, uden underskrift fra den danske regering, som binder USA’s kommende administration til at lave fremtidige aftaler der er til økonomisk fordel for Grønland – skal dette også ses som en lille sejr for den grønlandske Landsstyreformand Kim Kielsen. Kielsen gjorde det ganske klart for USA, at det overhovedet ikke kunne komme på tale at Grønland var til salg, men at man i Grønland, da selvfølge var til at handle med. Vil du vide mere se også: https://joernberglund.dk/