Håb for Østgrønland og Tasiilaq

Foto: Jørn Berglund

Forbedret dialog i partnerskabet i Rigsfællesskabet skaber håb om forbedring af de sociale forhold i Tasiilaq og Østgrønland.

De sociale problemer har dybe rødder.

Aktuelt er problemet blandt andet, at der blot er to sagsbehandlere, som hver har over 250 sager i den hårdt ramte Østgrønlandske by.

Ny bevidsthed, nye midler og ressourcer fra den nye danske regering skaber håb om en forbedring af den særlige situation i Østgrønland.

Der er lang vej endnu. Men fælles indsats i Rigsfællesskabets ånd giver håb. Håb om forbedring af sociale forhold i et fjernt hjørne af Rigsfællesskabet.

Vi tager emnet op under foredraget: Rigsfællesskabet og Grønlands Selvstyre 

Book et foredrag: https://joernberglund.dk/