Kendte og glemte – utrolige historier fra Østgrønland

Østgrønland har af flere omgange været mål for kapløb. Hvem kom først frem til ’det uberørte Inuit folk’ og hvem fik først kortlagt den lange ’ukendte’ kyststrækning. Hvem kunne rejse suverænitets krav på landet, til trods for, at der allerede var en fastboende befolkning i Grønland.

I foredraget rejser vi sammen og nærmer os Østgrønland fra oven, fra nord, vest- og sydfra.

Foredraget inddrager viden og utrolige historier om Østgrønlands smukke folkefærd ’iiviit’. Med mange kendte og ukendte kilder blandt andre William Thalbitzer og Maratse.

Foto W. Thalbitzer

 

Foredraget inddrager også egne oplevelser og flotte fotos fra en 2000 km kajakekspedition fra Illoqqortoormiut til Tasiilaq.

Der fremlægges tanker om hvordan kolonisation og afkolonisering har påvirket samfundsudviklingen og hvordan nye kræfter kan findes.

På opfordring af Peter Vagn-Jensen blev foredraget skabt og afholdt i januar i år:

’Jeg kontaktede Jørn, fordi vi var nogle stykker, der havde været på en hundeslæde ekspedition til NØ- Grønland. Vi ønskede, at mindes denne vidunderlige tur og dette storslåede land med en middag og et spændende og unikt foredrag om Grønlands natur, kultur og befolkning. Jørn var meget lydhør og fleksibel overfor alle vores ønsker og vi havde en fantastisk middag, hvor vi nød godt af Jørns dejlige personlighed og mangfoldige viden om alle aspekter i Grønland. Peter Vagn-Jensen, Selchausdal Gods’.

Er du interesseret i dette foredrag – kontakt mig gerne via mail: joernberglund@gmail eller ring på mobil +45 50 47 57 04

Grønlands selvstændighed eller fri-association

Nuuk set fra kyst passagerskibet Sarfaq Ittuk på vej sydover september 2022. Foto J. Berglund (C)

I dag d. 28 april 2022 overdrog Naalakkersuisut (Grønlands regering) et forfatningsudkast til Inatsisartut (Grønlands parlament). Dette skete med tale af Naalakkersuisut Siulittaasuat – Landstyreformand Múte Bourup Egede og til musik af Juaaka Lyberth med band, ved en symbolsk overdragelse af Forfatningskommissionens arbejde på Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet.

Kunne du tænke dig, at forstå de nærmere forhold omkring det nye forfatningsudkast kan du bestille et foredrag af mag. art. Jørn Berglund tlf 50 47 57 04.

Der er ikke tale om erklæring af en selvstændig grønlandsk nation. Dertil tilsiger realpolitiske hensyn, at der først bør etableres et bæredygtigt kulturelt og samfundsøkonomisk fundament.

Foredraget fremlægger tanker om hvordan dette kan skabes og giver bud på vejen dertil.

 

Selvstyretårnet en regnfuld septemberdag 2022. Foto J. Berglund (C)

 

I den forbindelse identifiserer jeg tre hovedspørgsmål eller forhold der er indbyrdes afhængige og som derfor bliver afgørende for skabelsen af en kulturel og samfundsøkonomisk bæredygtighed.

Mange vigtige udfordringer ligger i af finde de rette veje og midler til at nå disse mål. Der kan anføres en række andre mindre delmål. Du kan høre mere om dette ved, at aftale og booke et foredrag af mag. art Jørn Berglund via Joernberglund.dk

Du vil også høre om muligheder og behov for at omtænke sikkerheds- og udenrigspolitiske spørgsmål herunder hævelse af beskatning, leje- og afgifter relateret til militære installationer radar base, luftvejs- og havnefaciliteter.

Endelig vil du høre om en ordning som kaldes ’fri association’ der tænkes etableret i forholdt til Danmark og EU, samt andre nationalstater herunder Canada og USA.

Skabelse og indgåelse af sådanne ordninger kan måske udfylde det politiske vacuum der er opstået mellem Danmark og Grønland efter vedtagelsen af Selvstyreloven.

Vil du arrangere er foredrag eller et debat arrangement skriv eller ring til +45 50 47 57 04.

 

Ved lov skal tid bestemmes

Onsdag 11. maj 2022 overtog Grønland ansvaret for tidens bestemmelse. Ved overdragelsen udtalte daværende ressort minister Trine Bramsen med klædelig underfundighed, at ”det var på tide, at vi fik slået fast, at det er selvstyret, der selv fastsætter deres egen tid. Selvfølgelig skal Grønland selv varetage den opgave. Jeg er sikker på, at de vil gøre det med stor tidsmæssig præcision.” (www.trm.dk)

Vi ser frem til at drøfte og beslutte vinter og sommertid samt tidszone-fastsættelse i Grønland i vores eget parlament Inatsisartut…, sagde Múte ved underskrivelsen d. 11 maj 2022. Foto trm.dk

Nu har Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling så besluttet, at anvende denne nye myndighed til ved lov at ændre på tiden i år.

Med beslutningen imødekommes ønsker fra det grønlandske erhvervsliv om, at skabe flere vågne timer sammen med de markeder, Grønland handler med. (Ritzaus Bureau 12. maj 2022)

Der er som vanligt indført sommertid i Grønland. En time frem ligesom i Danmark. Men når der til oktober i Danmark overgås til vintertid vil dette ikke ske i Grønland.

Det meste af Grønland vil med den nye lovændring der trådte i kraft d. 25. marts 2023 ikke gå tilbage til vintertid i oktober.

Det betyder at der fra og med oktober blot vil være to timers forskel mellem Grønland og Island, Færøerne og Storbritannien.

Foruden at der bliver tre timers forskel mellem Grønland og Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og andre dele af Vesteuropa. Samt en forøgelse af tidsforskellen til Nordamerika med en time.

Tid fastlægges ved lov og de tal vi ser på vores ure. Her har Dali åbnet for tidens elasticitet og forståelsen heraf.

Ittoqqortoormiit følger sin egen tidszone, hvor de er 2 timer foran resten af Grønland. Naalakkersuisut, Grønlands regering har startet en høringsproces om, hvorvidt borgerne i Ittoqqortoormiit ønsker at overgå til den nye almindelige tidszone, eller om de ønsker at fortsætte i den tidszone de har nu. (Form. Dept – Naalakkersuisut.gl)

Book et foredrag herom hos joernberglund.dk eller ring +45 50 47 57 04

Frontløbere for Grønlands Selvstyre før og nu

Sydgrønlands Forstanderskab samlet i Qaqortoq 1910 – den Grønlandske parlamentarismes frontløbere. Foto Jokum Møller.

Forstanderskaberne i Grønland blev på mange måder kimen til parlamentarisme, politisk medindflydelse og demokrati i Grønland. Den var groet i H. Rinks have og fik et liv på lidt over et halvt århundrede. I 1910 samledes de Sydgrønlandske Forstanderskaber i Qaqortoq under ledelse af Inspektøren af Sydgrønland O. Bendixen. De ses på fotoet foroven.

Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede, naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund, naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender Jess Svane, naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv samt Handel Vivian Motzfeldt er Selvstyrets frontløbere på rejse i Sydgrønland. Foto Naalakkersuisut.gl

Idag 10. marts 2023 slutter frontløberne for Grønlands Selvstyre under ledelse af Naalakkersuisut Siulittaasuat Muté Bourup Egede deres 4 dages rejse i Sydgrønland. Hvor de har holdt møder med borgmesteren i Kommune Kujalleq, Stine Egede, og andre samarbejdspartnere, studerende, borgere og virksomheder.

Måske har de haft mulighed for at drøfte selvforsynings forhold i Grønland med henblik på hvorledes landets egne produkter fx, kartofler kan leveres, hele året, og til hele Grønland.

Måske har de drøftet mulighederne for udvikling af turismen eller at knytte vejforbindelse mellem Narsarsuaq og Qassiarsuk fx i samarbejde med USA’s ingeniør og marinekorps i lyset af den nye amerikanske Arktiske strategi. 

Vil du vide mere om Grønlands samfund, politisk liv og historie kontakt da gerne Jørn Berglund +45 50 47 57 04. Se også joernberglund.dk

 

 

 

Grønlands Forfatning på vej

Formanden for Naalakkersuisut Múte Borup Egede, foto Wikipedia 2021

Avisen Sermitsiaq 16.1 2023 skriver, at der nu efter mere end tre års arbejde lægges op til om to måneder, at fremlægge forfatningskommissionens forslag til Grønlands Forfatning som en fremtidig selvstændig stat.  Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede udtaler:

– Jeg håber på grund af den brede tilslutning blandt de folkevalgte, at udkastet til en forfatning også bruges fremadrettet. Målet har jo været et selvstændigt Grønland. Hvornår det skal være, er der, man har været mest uenige.

– Hvorvidt forfatningen kommer til at gøre en forskel i processen om selvstændighed vil Múte B. Egede ikke udtale sig om. 

Det er blogredaktørens opfattelse, at chancen der har været for at iværksætte en folkelig proces desværre ser ud til at være forpasset – medmindre Grønlands Landsting vælger endnu engang, at sende skabelsen af en forfatning ud til høring og debat i alle Grønlands Kommuner og bosteder.

Måske vil Landstinget vælge, at sende forslaget tilbage til forfatningskommisionen med et påbud om at få større borgerinddragelse fx via en offentlig borgerhøringsproces. Dette kunne skabe en sundere tilgang til de forandringsprocesser som man ikke kommer uden om.  Altså er spørgsmålet fortsat hvorvidt ønsket om selvbestemmelse og vejen derhen skal ske gennem folkelig opbakning og inddragelse.

De bevidsthedsmæssige forandrings processer, de økonomiske og praktiske realiteter burde gå hånd i hånd hvis forfatningsskabelsen ønskes at få en folkelig forankring. Det er set andre steder i verdenen.

Har du/I lyst til at få emnet yderligere belyst af Jørn Berglund – book et foredrag her

 

 

27,7 milliard Pituffik-aftale indgået

Der syntes, at være grund til at se med optimisme på mulighederne for Grønland, at kunne få lidt glæde af den nye 12-årige Pituffik-aftale om servicering af den amerikanske base i Thule.
Men er der noget i den til glæde for de lokale Inuit fangere og deres familier?
Spørgsmålet er rejst så betids, at det har kunnet indgå i forhandlingerne se også her.
Det grønlandske nyhedsmedie KNR, ved Rune Hvistendal Kristiansen skriver 20. dec., at det i en pressemeddelse fra maj 2022 fremgår, at Inuksuk A/S, vigtigste CSR-tiltag (red. Corporate Social Responsibility/virksomheders sociale ansvar) er ‘Greenland First’. Dette betyder angiveligt at:
– Her er fokus på at skabe gode relationer med de grønlandske fagforeninger, rekruttere lokalt, indgå partnerskaber med fagskoler samt igennem uddannelse og ansættelse at prioritere udviklingen af den lokale grønlandske arbejdsstyrke til et vedvarende og højt teknisk niveau, skriver Inuksuk A/S.
– I selvsamme pressemeddelelse forsikrer Inuksuk A/S, at det vil prioritere grønlandske selskaber som underleverandører samt indkøbe materialer og leverancer fra grønlandske forhandlere.


Velvidende, at det i nogles øjne kan syntes som en mindre detalje i det store basefacilitets serviceringsbillede vil det som anført have stor betydning for de lokale familier.

 

Hvis fåreavlere, fangere og fiskere i Grønland generelt og Avanersuaq/Qaanaaq specifikt kan afsætte deres produkter, kartofler, lammekød, rensdyr, kvan, moskus, sortebær,  torsk, rejer og hellefisk osv. til de store køkkener på basen. Både for de Inuit familier som kan få noget indtjening ved salg af deres produkter, men også for de Inuit som tager arbejde eller tilbydes lærepladser i Pituffik.

Et initiativ med konsulentvejledning, venture kapital og en inkubations periode burde etableres for en lokal opstartsvirksomhed der opkøber og leverer Inuit produkter til basen.
Om 12 år vil tiden vise om ’Greenland First’ blot har været en floskel eller om der kommer noget konkret ud af den nye Pituffik-aftale også for de lokale Inuit familier og de unge som savner lærepladser. 

Bestil et foredrag her hos Joernberglund.dk

Aassuutit – vintersolhvervs stjerne markører – og ingen fast havis ved Vestgrønland

Foto: Ole Knudsen
 
”Hjembringerne” – Aassuutit/the Fetchers kaldes de to stjerne Altair og Tarazed som i følge Inuit legender forhindrer solen i at synke, og som når de kommer til syne på nattehimlen indikerer vinter-solhvervets ankomst og bebuder festligholdelse deraf.
På billedet foroven, lavet af Ole Knudsen, ses deres placering på nattehimlen over Quassussuaq i nordøstlig retning set fra Nuuk centrum.
Hvor Aassuutit i få dage endnu kan ses ved 7 tiden og minde os om, at det fra nu af atter går mod lysere tider.
Giv et like, send et link til en ven og kig ind på hjemmeside: https://joernberglund.dk
 
Klimaforandring
I disse dage (23.dec 2022) er der højst usædvanligt ingen fast havis langs hele Grønlands vestkyst fra Kap farvel til Qimusseriarsuaq/Melville Bugten i nord. Desværre er dette også en påmindelse om klimaforandringernes konsekvenser i Grønland.
Issituationen fra Kap Farvel til Qimusseriarsuaq/Melvillebugtenk, kilde: DMI.gl
 
Vil du læse eller høre mere om klimaforandringer og den politiske situation i Grønland, ring til mig 50 47 57 04 og klik ind på: Nye foredrag
 
Alle ønskes glædelig vintersolhverv – nu går det atter mod lysere tider.

Grønlands tabte generation

Desværre er Grønland atter blevet rystet af en skandale efter afsløring af en dansk kampagne som havde til formål at mindske den voksende Inuit befolkning fra midt i 60’erne til sen 1970’erne.

Så nu bliver det officielt undersøgt, hvordan helt op til omkring 4500 kvinder fik svangerskabs forebyggende midler, almindeligvis kaldet ’spiraler’ sat op – ofte mod deres vilje.

Det engelske medie BBC har søgt at komme ind til kernen af skandalen og har mødt kvinder som er begyndt, at stykke den bagved liggende årsag til deres fysiske- og mentale traumer, som de har lidt under gennem årtiers fortielse.

BBC’ udsendelse indgår i en udsendelses række kaldet ’BBC – 100 Women’ og kan findes her.

Vi kalder os Inuit

 
 
Der er stadig en del som spørger til og ikke kan forstå hvorfor vi ikke længere anvender ordet ‘Eskimo’ om grønlandere og ja inuit i det hele taget. I tillæg til hvad jeg tidligere har skrevet kan jeg fortælle at ordet ‘aškipow‘ har oprindelse i de canadiske Cree indianeres algonkin sprog.  Hvor det siges at betyde ‘dem der spiser råt frossen kød’. Dette var dengang som idag i sig selv rigtigt nok. Vi spiser stadig ‘quaq’ (rå frossen kød’) med stor fornøjelse. Men det er blot ikke det som vi kaldte os selv.
 
Cree indianernes udtale af ordet fik med ‘esquimau’ en lille udtalemæssig ændring af de franske kolonister som optog ordet. Deraf den lidt franske klang i ordet (prøv selv at udtale det ala france). Herfra blev ordet bragt videre til de engelske colonister hvorfra det er gledet ud i alverdens sprog herunder dansk.
 
Vi har indtil nyere tid i Grønland ikke haft den store modstand mod ordet fordi vi jo selv kalder os Inuit eller kalaallit men det er en anden historie. Vi er sågar mange lnuit i Grønland, Danmark og Nordalaska som med både humor og stolthed godt kan kalde os selv ‘eskimo’.
 
Der er bare det problem, at der i Canada og tildels også i Alaska, har udviklet sig en racisme og undertrykkelse af oprindelige folk Inuit såvel som indianere. Denne racisme og undertrykkelse gav sig udtryk på mange kedelige måder fx. i Canada med hundetegn og forbud mod Inuit navne osv.  Se mere herom i mit  blokindlæg: Inuit ikke Eskimo
 
I takt med at det pan-arktiske inuit samarbejde i ICC, Inuit Circumpolar Council har udviklet sig har vi i solidaritet med de canadiske Inuit valgt at udfase ordet ‘eskimo’ som der desværre er meget kedelige konnotationer og racisme hæftet til. For i stedet at anvende vores egen smukke fælles betegnelse Inuit.
 
Hvis du skulle få lyst til at arrangere et foredrag stiller jeg gerne op for at uddybe og fortælle – se mere herom på min hjemmeside.

Arktiske klimaforandringer er nu en global realitet

Inuit Circumpolar Council (ICC) erklærer i en pressemeddelelse igår 7. nov. 2022 at de Arktiske klimaforandringer er en realitet og har sendt den hidtil største delegation til COP 27 i Sharm El Sheikh i Egypten.

Med sig har Inuit delegaterne fem anbefalinger til topmødet og alverdens lande som i forkortet udgave lyder:

  1. Inuits ret til selvbestemmelse og deltagelse i beslutningsprocesser skal respekteres. Inuits erfaring, tilgange og lederskab skal være i front i forhold til nationale og globale diskussioner og beslutninger.
  2. Ethvert engagement med inuit skal være retfærdigt og etisk samt følge de protokoller for engagement, inuit selv har fremlagt internationalt og lokalt. 
  3. Det globale samfund må anerkende, at inuits miljø spiller en afgørende rolle for global temperaturregulering, biodiversitet og overordnet sundhed og velvære i verden. Derfor skal det arktiske miljø beskyttes gennem partnerskab med inuit.
  4. Regeringer skal undersøge muligheden for at etablere en fond, som inuit kan få retfærdig adgang til svarende til klimasårbare samfund i ikke-G20 lande. Oprindelige folks repræsentation inden for ”the Global Environment Facility”, som uddeler økonomisk bistand, skal sikres.

ICC’s international Præsident og forkvinde Sara Olsvig der kommer fra  Grønland siger ifølge den grønlandske avis Sermitsiaq  7. nov 2022:

– De buldrende klimaændringer og den akutte situation, vi står over for i vores arktiske hjemlande, ses nu også i mange andre dele af verden. De voldsomme klimarelaterede vejrmæssige begivenheder vi har set i det seneste år, rammer stadig inuit, men også millioner af mennesker verden over.

Olsvig betoner vigtigheden af, at verden anerkender, at det er et falskt modsætningsforhold at sætte ”udviklede lande” op over for ”udviklingslande”. Et hovedfokus på dette klimatopmøde er nemlig at sikre adgang til finansiering af klimatilpasnings- og forebyggelsestiltag.

Der syntes i dag at være et ekstremt ulige forhold på flere planer. Dels går meget af finansieringen til ikke-G20 lande, mens for eksempel inuit hovedsageligt bor i G20 lande, ligesom mange andre oprindelige folk gør. Samtidig skaber dét, at man deler verden op i såkaldte udviklede og ikke-udviklede lande, et skævt forhold i beslutningsprocesserne.

Lisa Koperqualuk, præsidenten for ICC Canada fremlagde på COP 27 et positionspapir om indlæg som belyser om naturgas er et alternativ til oliebaserede brændstoffer for den tunge skibstrafik som udleder alvorlige mangder CO2. Læs mere om ICC’s klimaarbejde her.

Du kan også ringe og booke et foredrag hos Joernberglund.dk og hør mere om klimaforandringer og socio-politiske forhold i Grønland og Arktis.